Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία νόμων που να προστατεύουν περισσότερο τα ζώα αλλά και τους ιδιοκτήτες τους ή ακόμα και τους φιλόζωους που ενδιαφέρονται για την ευζωία αυτών.

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε και να διαβάσετε τους 2 πιο πρόσφατους νόμους.

Νόμος 4039/12

Νόμος 4235/14