Πρόσφατα, στον Σύλλογο επιδόθηκε από την Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής από τον χώρο, με λίγα λόγια έξωση άμεσα, αντιμετωπίζοντάς μας σαν καταπατητές. Χρειάζεται να καταθέσουμε άμεσα αίτηση Αναστολής και Ανακοπής, προκειμένου να δοθεί λίγος  χρόνος να δούμε τι θα γίνει με τα ζώα που φιλοξενούμε.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους του Συλλόγου ότι το δικαστήριο για την υπόθεση της έξωσης μας από τον χώρο του καταφυγίου πήρε αναβολή για τις 10 Οκτωβρίου, δίνοντάς μας έτσι περισσότερο χρόνο για την ανέρευση νέου χώρου για την στέγαση των ζώων που φροντίζουμε.

Ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον σας και τη συμπαράστασή σας!

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που αφορούσε στην έξωσή μας από τον χώρο. 
Η απόφαση αυτή αθωώνει τον Σύλλογο, ακυρώνει το Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής και δέχεται ότι ο Σύλλογος «…χρειάζεται επαρκή χρόνο ανεύρεσης για μίσθωση άλλης κατάλληλης έκτασης, προκειμένου να μεταφερθεί και να στεγαστεί το καταφύγιο αδέσποτων ζώων που διαχειρίζεται στην επίδικη
έκταση, η διάλυση του οποίου πριν την ανεύρεση νέου χώρου θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην κοινότητα…».