Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους του Συλλόγου ότι το δικαστήριο για την υπόθεση της έξωσης μας από τον χώρο του καταφυγίου πήρε αναβολή για τις 10 Οκτωβρίου, δίνοντάς μας έτσι περισσότερο χρόνο για την ανέρευση νέου χώρου για την στέγαση των ζώων που φροντίζουμε.

Ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον σας και τη συμπαράστασή σας!