ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ της 10/10/16!

 

Στο  δικαστήριο για την υπόθεση της έξωσής μας πιστεύουμε ότι κατέστη σαφές ότι δεν διεκδικούμε την κυριότητα του χώρου .

Επίσης, περιγράψαμε τις επιπτώσεις του να βρεθούν τα ζώα στο δρόμο τόσο για το άλσος όσο και για την πόλη, αλλά πρωτίστως τα ίδια τα ζώα.

Όπως και να έχει, πάντως, το σίγουρο φαίνεται να είναι ότι σύντομα θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τον χώρο που μας φιλοξένησε τόσα χρόνια.

Η επίλυση του θέματός μας βρίσκεται, πλέον στα χέρια του Δήμου, ο οποίος οφείλει να δει το θέμα με σοβαρότητα και να επισπεύσει τις διαδικασίες.

Η τελική απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την κατηγορία της καταπάτησης αναμένεται Μάρτιο- Απρίλιο.